Personální zabezpečení studijního programu Digital Culture and Creative Industries

Oborová rada

Předsedkyně

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů