Budova RMU, Komenského nám. 2,

Katedra laboratorních metod

Sídlo: Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno, budova K2
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon CH
Korespondenční adresa: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
telefon: 532 23 3151
e-mail:
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 17 13
Pedagogičtí pracovníci: 14 10
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 9 8
Asistenti: 4 2
Ostatní zaměstnanci: 3 3
Celkový počet externích pracovníků: 42 35
Celkový počet vyučujících: 26 20
zaměstnanců: 15 11
externistů: 11 9

platné ke dni 28. 3. 2020