Budova PrF, Veveří 70, Budova objektu

Katedra trestního práva

Adresa: Veveří 158/70, 611 80 Brno
telefon: 549 49 3402

Webové stránky pracoviště