Budova PrF, Veveří 70, Budova objektu

Katedra trestního práva

Adresa: Veveří 158/70, 611 80 Brno
Telefon: 549 49 3402

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 9 4
Pedagogičtí pracovníci: 8 3
Profesoři: 2 1
Docenti: 2 0
Odborní asistenti: 2 1
Asistenti: 2 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 18 0
Celkový počet vyučujících: 17 3
zaměstnanců: 8 3
externistů: 9 0
Celkový počet doktorských studentů: 16 8
z toho v kombinované formě: 4 2

platné ke dni 14. 12. 2019