Budova PrF, Veveří 70, Budova objektu

Katedra trestního práva

Adresa: Veveří 158/70, 611 80 Brno
telefon: 549 49 3402

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 9 4
Pedagogičtí pracovníci: 8 3
Profesoři: 2 1
Docenti: 2 0
Odborní asistenti: 4 2
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 15 1
Celkový počet vyučujících: 14 4
zaměstnanců: 8 3
externistů: 6 1
Celkový počet doktorských studentů: 13 6
z toho v kombinované formě: 3 1

platné ke dni 5. 7. 2020