Oborová rada Právnické fakulty

pro program Teoretické právní vědy (čtyřleté)

Předseda

Externí členové