Oborová rada Právnické fakulty

pro program Teoretické právní vědy (čtyřleté)

Předsedkyně

Externí členové