Personální zabezpečení studijního programu Experimentální biologie rostlin

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů