Personální zabezpečení studijního programu Experimentální biologie živočichů a imunologie

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů