Budova RMU, Žerotínovo nám. 9, Budova rektorátu

Odbor vnějších vztahů a marketingu

Adresa: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, Rektorát
telefon: 549 49 8950
e-mail:

Webové stránky pracoviště

O pracovišti

Do rozsahu působnosti Odboru vnějších vztahů a marketingu náleží:

- poskytování centrálních služeb v oblastech

  • externí a interní marketing

        - příprava a realizace marketingových akcí

        - příprava a organizace oficiálních a společenských akcí MU, akademických obřadů

        - řízení vizuálního stylu MU a koordinace propagace značky MU

        - příprava, realizace a uplatnění propagačních tiskovin MU, prezentací MU, reklamních předmětů MU a merkantilií rektorátu

        - komunikace s potenciálními zájemci o studium na MU

  • sponzoring a fundraising,
  • propagace výzkumu,
  • vztahy s absolventy.

- specifické činnosti

  • správa Auditoria maxima (celouniverzitní auly),
  • správa Kina Scala.

- spravované evidence

  • databáze kontaktů MU,
  • fotobanka MU,
  • institucionální webová prezentace MU.