Lidé v historii univerzity

Tomáš Garrigue Masaryk


Univerzita dostala své jméno po zakladateli T. G. Masarykovi, pro kterého se boj o českou univerzitu stal jedním z velkých témat života. Masaryk si uvědomoval, že pražská univerzita potřebuje pro svůj další vývoj konkurenta, a zároveň spojence, který jí bude pomáhat v jejím poslání.

Karel Engliš


Prvním rektorem Masarykovy univerzity byl Karel Engliš – národohospodář, politik, filozof a jeden ze zakládajících profesorů právnické fakulty v Brně. Působil jako poslanec Národního shromáždění, byl ministrem financí v šesti vládách a později stál v čele Národní banky československé.

Leoš Janáček


Světoznámý hudební skladatel se roku 1925 stal prvním čestným doktorem univerzity. Svůj vřelý vztah k univerzitě dokázal svými díly, která podpořila boj za její zřízení a oslavila položení základního kamene budovy právnické fakulty. Filozofická fakulta MU se stala strážkyní Janáčkova uměleckého odkazu a držitelem autorských práv k jeho hudební a literární tvorbě.

Edward Babák


Edward Babák do Brna přešel v roce 1919 – tehdy jako jediný řádný profesor UK. Na MU postupně působil jako profesor, proděkan a děkan lékařské fakulty. Později se stal také rektorem celé univerzity. Babák byl klíčovou osobností nejen při založení MU, ale také Vysoké školy zvěrolékařské a Vysoké školy zemědělské. Ve světě je známý svými výzkumy fyziologie dýchání.

Vilém Laufberger


Fyziolog, průkopník endokrinologie a biochemik Vilém Laufberger působil na MU jako docent a profesor patologické fyziologie. Byl děkanem brněnské i pražské lékařské fakulty, pracoval v ústavech ČSAV, na jejímž vzniku se podílel. Díky jeho práci rozumíme účinku inzulinu a víme o existenci feritinu.

Arne Novák


Jméno rektora a profesora Arne Nováka nese i ulice, ve které najdete zázemí filozofické fakulty. Práci tohoto literárního vědce, kritika a syna spisovatelky Terézy Novákové oceňujeme například při pročítání monumentálních Přehledných dějin literatury české. V meziválečném období se také výrazně podílel na tvorbě Lidových novin.

Roman Osipovič Jakobson


MU je hrdá také na svého čestného doktora, mimořádného profesora a ředitele semináře pro slovanskou filologii R. O. Jakobsona, který na filozofické fakultě působil v meziválečném období. Světově proslulý lingvista, historik literatury a sémiotik ruského původu působil také na Harvardské a Columbijské univerzitě a byl spoluzakladatelem Pražského lingvistického kroužku. 

František Weyr


Prvním děkanem právnické fakulty a také rektorem MU se stal profesor ústavního práva, právní filozof a statistik František Weyr. Stál u zrodu normativní právní teorie a zasloužil se o vznik československé ústavy z roku 1920. V roce 1947 získal čestný doktorát MU.

Otakar Borůvka


Otakar Borůvka zasvětil Masarykově univerzitě většinu svého života. Dostudoval zde v roce 1922 a téměř 50 let tu nepřetržitě pracoval – jako asistent, docent a profesor. Na MU vytvořil moderní algebraickou školu, vybudoval základy brněnské školy diferenciálních rovnic a založil významný časopis Archivum Mathematicum.

Vladimír Úlehla


Profesor Vladimír Úlehla vyučoval na Přírodovědecké fakultě MU a byl i jejím děkanem. Jeho jméno je spojováno s etnografií a ekologií, věnoval se výzkumu růstu, pohybu a dráždivosti rostlin.

Ferdinand Herčík


Biofyzik, zakladatel a první ředitel Biofyzikálního ústavu ČSAV v Brně byl studentem Vladimíra Úlehly. Herčík se podílel na dosažení mezinárodní dohody o zákazu nadzemních pokusných jaderných výbuchů. Působil ve Vědeckém výboru OSN pro účinky atomového záření v New Yorku, byl také expertem a místopředsedou Rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni. Pracoval také jako expert Světové zdravotnické organizace v Ženevě pro radiobiologii.

Josef Podpěra


Na přírodovědecké fakultě vyučoval také Josef Podpěra, přední moravský botanik. Na MU působil jako profesor a poté jako děkan fakulty a rektor, po smrti Arne Nováka stál v čele uzavřené univerzity až do roku 1942. Jeho nejslavnější prací je Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických.

Inocenc Arnošt Bláha


Bláha byl vůdčí osobností brněnské sociologické školy a od roku 1922 profesorem Filozofické fakulty MU. O 9 let později se stal jejím děkanem. Po válce inicioval vznik Vysoké školy sociální v Brně a byl jejím prvním rektorem. Založil Sociologickou revue, aktivně působil v Masarykově sociologické společnosti a Jednotě filozofické.

Josef Ludvík Fischer


Profesor J. L. Fischer vyučoval filozofii a sociologii na filozofické fakultě a stal se i jejím děkanem. Na přelomu 20. a 30. let spoluredigoval Index, byl spoluzakladatelem Sociologické revue a přispíval do celé řady časopisů. Podílel se také na vzniku olomoucké Univerzity Palackého, kde byl prvním rektorem.

Projděte se historií MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info