František Kubíček

Česká republika

Návrh na udělení Zlaté medaile MU byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 13. dubna 1999.