Václav Račanský

Česká republika

Václav Račanský byl v letech 1983 - 2012 ředitelem Ústavu výpočetní techniky MU, o jejíž rozvoj se výrazně zasloužil. Pod jeho vedením dokončil ústav několik významných projektů, jako např. webové stránky univerzity www.muni.cz, budování sítě univerzitních počítačových učeben, jednotný univerzitní knihovní systém Aleph nebo celouniverzitní bezdrátovou síť eduroam. Významně se také podílel na založení Fakulty informatiky MU.

Návrh na udělení Zlaté medaile MU předložil Mikuláš Bek, rektor MU. Medaile byla předána 28. ledna 2019.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info