Rudolf Musil

Česká republika

Profesor Musil patří mezi přední české paleontology se zaměřením na fosilní vertebrata, především na savce a ptáky neogénu a pleistocénu. Svůj vědecký život spojil především s Moravským zemským muzeem a Masarykovou univerzitou v Brně, patří také do první generace poválečných absolventů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Známý je nejen svými knihami o Moravském krasu, ale také publikacemi, které se věnují změnám prostředí a klimatu v období čtvrtohor.

Návrh na udělení Zlaté medaile MU byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 13. prosince 1996.