Rudolf Musil

Česká republika

Profesor Musil patří mezi přední české paleontology se zaměřením na fosilní vertebrata, především na savce a ptáky neogénu a pleistocénu. Svůj vědecký život spojil především s Moravským zemským muzeem a Masarykovou univerzitou v Brně, patří také do první generace poválečných absolventů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Známý je nejen svými knihami o Moravském krasu, ale také publikacemi, které se věnují změnám prostředí a klimatu v období čtvrtohor.

Návrh na udělení Zlaté medaile MU byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 13. prosince 1996.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info