Emanuel Ondráček

Česká republika

Návrh na udělení Zlaté medaile MU předložil Eduard Schmidt, rektor MU. Medaile byla předána 12. prosince 1997.