Jiří Šrámek

Česká republika

Profesor Šrámek je uznávaným odborníkem v oboru dějin románských literatur a jeho literárně-vědné práce mají evropský ohlas. Za období jeho působení ve funkci prorektora MU pro zahraniční záležitosti došlo ke konsolidaci vztahů s perspektivními partnery a byla také rozšířena oblast zájmu MU do frankofonního a španělského teritoria. Přičiněním profesora Šrámka došlo k významnému zlepšení reprezentace univerzity v zahraničí.

Návrh na udělení Zlaté medaile MU byl předložen Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 13. dubna 1999.