Josef Šafařík

Filozof, Česká republika

Významný český filozof, esejista a dramatik. Vystudovaný inženýr vodních staveb, filosofii se věnoval jako samouk. Celé své dílo tvořil nepoznán, za protektorátu a komunistického režimu v ústraní, kde se setkával např. s Václavem Havlem, Jiřím Kuběnou, Josefem Topolem. Zabýval se mimo jiné otázkami lidského života a údělu, kritizoval formy společenských systémů, mechanismů moci a hodnot s nimi spojených.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru filozofické vědy byl předložen Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 5. června 1991.