Jean-Pierre Vernant

Historik, Francouzská republika

Významný historik, antropolog a specialista na starověké Řecko. Rozvinul strukturalistický přístup ke studiu starověké řecké mytologie, tragédie a společnosti, který ovlivnil mnohé badatele zabývající se antikou. Mimořádný význam mají Vernantovy komparace antických a orientálních náboženství. Působil na College de France v Paříži.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru filozofické vědy byl předložen Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 2. října 1998.