Jan Špaček

Česká republika

Významně ovlivnil pedagogickou, vědeckou a odbornou úroveň katedry systematické botaniky a geobotaniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Ve své vědecké práci se věnoval především fytogeografické a ekologické problematice v mykologii a fytopatologii, o které rovněž na fakultě zavedl přednášky. Publikoval více než na sto vědeckých prací, je spoluautorem čtyřsvazkové Zemědělské fytopatologie a Atlasu chorob a škůdců kulturních rostlin. Bohatá je i jeho činnost osvětová, popularizační a organizační nejen v oblasti mykologie.

Návrh na udělení Stříbrné medaile MU byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 10. února 1992.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info