Iva Brožová

Česká republika

Iva Brožová byla jako první žena jmenována soudkyní Ústavního soudu České republiky, 14 let zastávala funkci předsedkyně Nejvyššího soudu ČR. Získala stříbrnou Randovu medaili Jednoty právníků za zásluhy o nezávislost soudní moci a za svůj celoživotní přínos české justici byla uvedena do Právnické síně slávy.

Návrh na udělení Malé bronzové medaile MU byl předložen Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 15. června 2019.