Stanislav Houzar

Česká republika

Stanislav Houzar se zaměřuje na mineralogii a petrologii metamorfovaných hornin, dlouhodobě spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity, a to jak ve výzkumné, tak pedagogické oblasti. Zasloužil se o rozvoj spolupráce fakulty a jejích studentů s Mineralogicko-petrografickým oddělením Moravského zemského muzea, které v minulosti také vedl.

Návrh na udělení Malé bronzové medaile MU byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 15. června 2019.