Jean-Marie Lehn

Chemik, Francouzská republika

Přední světový chemik. Jeho objev supramolekul způsobil rozvoj tzv. supramolekulární chemie a nanotechnologií. Je nositelem Nobelovy ceny za chemii, kterou získal v r. 1987 za objev kryptandů a crown etherů. Působil především jako profesor na Univerzitě Louise Pasteuera ve Strasbourgu a na Collège de France v Paříži. Významně se zasloužil se o rozvoj vědecké a kulturní spolupráce mezi Francií a Masarykovou univerzitou.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru chemické vědy byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 27. června 2005.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info