Ladislav Bařinka

Česká republika

Ladislav Bařinka je světově uznávaný plastický chirurg, který dlouhá léta působil také jako přednosta Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Je autorem více než dvou desítek státních patentů a spoluautorem tří světových patentů ve svém oboru.

Návrh na udělení Malé bronzové medaile MU byl předložen Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 15. června 2019.