Josef Drbal

Česká republika

Josef Drbal je klinickým onkologem a působí jako ředitel Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. Je členem České onkologické společnosti a Společnosti pro studium a léčbu bolesti, autorem či spoluautorem téměř dvou set publikací a domácích i zahraničních přednášek.

Návrh na udělení Malé bronzové medaile MU byl předložen Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 15. června 2019.