Petr Macek

Česká republika

Profesor Petr Macek je významná osobnost české psychologie. Zásadním způsobem se zasloužil o rozvoj sociální psychologie na Fakultě sociálních studií MU a na Filozofické fakultě MU, kde působil devět let. Patří k zakladatelům psychologického výzkumu orientovaného na výzkum interpersonálních vztahů v rodinách a mezigeneračních skupinách. Díky jeho badatelským aktivitám se široce rozvinula činnost Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny, v jehož čele od počátku stojí jako vedoucí.

Návrh na udělení Stříbrné medaile MU byl předložen Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 8. října 2019.