Petr Macek

Česká republika

Profesor Petr Macek je významná osobnost české psychologie. Zásadním způsobem se zasloužil o rozvoj sociální psychologie na Fakultě sociálních studií MU a na Filozofické fakultě MU, kde působil devět let. Patří k zakladatelům psychologického výzkumu orientovaného na výzkum interpersonálních vztahů v rodinách a mezigeneračních skupinách. Díky jeho badatelským aktivitám se široce rozvinula činnost Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny, v jehož čele od počátku stojí jako vedoucí.

Návrh na udělení Stříbrné medaile MU byl předložen Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 8. října 2019.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info