Hans Adam II

Vládnoucí kníže z Lichtenštejna, Lichtenštejnské knížectví

Významně přispěl k rozvoji česko-lichtenštejnských vztahů, díky jeho osobnímu nasazení vznikla Česko-lichtenštejnská komise historiků, zasedající na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, která se zabývá společnou historií Čech, Moravy a Slezska a Lichtenštejnského domu, ale také vzájemným vztahem obou zemí ve 20. století. Komise si klade za cíl nalézt vědecky podložené odpovědi na otázky, které ještě v nedávné době zatěžovaly vztahy obou zemí. Je také autorem knihy Stát ve třetím tisíciletí.

Návrh na udělení Velké zlaté medaile MU byl předložen Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 6. března 2011.