Vilém Laufberger

Fyziolog, Česká republika

Přední český fyziolog a biochemik. Vytvořil vzruchovou teorii, čímž spojil fyziologii s psychologií, studoval také elektrické projevy srdeční činnosti a zabýval se konstrukcí diagnostických přístrojů. Zabýval se regulačním působením hormonů, v návaznosti na Purkyňovu buněčnou teorii zkoumal vnitřní strukturu buňky. Působil na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě, po válce se zabýval organizací Československé akademie věd.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru lékařské vědy byl předložen Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 21. května 1969.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info