Karel Husa

Hudební skladatel a dirigent, Spojené státy americké

Světově uznávaný hudební skladatel a dirigent. Vycházel z tradicionalistické linie pražské kompoziční školy 30. i válečných 40. let, později se přiklonil k trendům ohlašujícím nástup tzv. druhé avantgardy a zařadil se do skupiny progresivně orientovaných českých skladatelů. Mimořádný světový ohlas získala jeho orchestrální skladba "Music for Prague", komponovaná v roce 1968 jako projev spontánní autorovy reakce na sovětskou okupaci Československa. Byl členem Královské belgické akademie umění a věd a American Academy of Arts and Letters. Držitel Pulitzerovy ceny.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru vědy o umění byl předložen Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 11. května 2000.