8. 3. 2019

Archeologie na MUNI je mezi 200 nejlepšími pracovišti světa

Nejnovější výsledky prestižního oborového hodnocení QS World University Rankings by Subject 2019 z minulého týdne ukazují, že Masarykova univerzita se v mezinárodním hodnocení umístila v celkem osmi oborových žebříčcích oproti pěti v minulém roce. V jednom ze tří nových, v žebříčku oboru archeologie, se navíc umístila na 151. až 200. místě, což je doposud nejlepší umístění univerzity v tomto hodnocení. V rámci České republiky je v tomto odvětví na prvním místě.

Kromě archeologie se Masarykova univerzita v letošním hodnocení poprvé objevila také v oborech informatika a informační systémy (451.– 500. místo) a chemie (501.– 550. místo). Stejně jako v roce 2018 pak univerzita zůstává mezi nejlepšími pracovišti v dalších pěti oborech: anglický jazyk a literatura (201.– 250. místo), lingvistika (201.– 250. místo), zemědělství a lesnictví (201.– 250. místo), biologie (351.– 400. místo) a medicína (401.– 450. místo).

Hodnocení oborových žebříčků QS je založeno na několika indikátorech - na výsledcích mezinárodních průzkumů reputace mezi akademiky a mezi zaměstnavateli nebo na citovanosti odborných publikací. Jednotlivé obory přitom mají rozdílné váhy u každého z indikátorů, aby se zohlednila specifika jednotlivých vědních disciplín. V oborových žebříčcích společnosti QS bylo v letošním roce hodnoceno 1 222 institucí, a to v celkem 48 oborech. V rámci České republiky se v žebříčku kromě MUNI objevuje dalších jedenáct vysokých škol.

Podle vedoucího Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Jiřího Macháčka není vysoké umístění oboru v žebříčku překvapivé. „Máme dlouhou a vynikající tradici, na kterou dnes navazujeme, a zároveň jsme oborem, který se dynamicky rozvíjí. V současné době je archeologie rozkročena mezi humanitní a přírodovědné disciplíny. Disponujeme navíc nejmodernějším přístrojovým vybavením, které je zaměřeno především na digitální dokumentaci nemovitých i movitých archeologických památek, materiálovou analýzu či geofyzikální prospekci,“ přiblížil. 

On a jeho kolegové zkoumají řadu lokalit v Česku i zahraničí. Více než 60 let vyzvedávají ze země historii raně středověkého hradiska Pohansko u Břeclavi, ale výzkum dělají také na keltském opidu ve Francii, byzantském opevnění na Krétě, pohanské svatyni v Albánii, slovanských mohylách v Rakousku či mayských pyramidách v Guatemale.

Vysokému umístění v žebříčku QS pomohlo také to, že jeden z pracovníků ústavu, Jan Kolář, je spoluautorem článku, který vyšel v ceněném časopisu Nature a dodnes byl citován více než 300krát vědci z celého světa.

„Zmiňovaný článek je jedním z prvních, který analyzoval relativně velké soubory vzorků staré DNA z přelomu doby kamenné a doby bronzové napříč Euroasií. Do archeologie se tím znova dostalo téma migrace, protože se ukázalo, že společenské změny doby bronzové lze dát do souvislosti i se zvýšenou mobilitou lidí na jejím začátku,“ uvedl Kolář a dodal, že s pohybem lidí a šířením jejich genů se také do střední Evropy rozšířil gen umožňující laktózovou toleranci. Článek významně ovlivnil to, jak se dnes archeologie dívá na lidskou mobilitu a migraci v minulosti. V současné době se tak archeologie i díky tomuto textu mnohem podrobněji zabývá sociálními procesy, které stály za pohybem společenských skupin.

Kolář dnes působí částečně na Masarykově univerzitě a hlavně na Botanickém ústavu Akademie věd České republiky, kde ve svém aktuálním projektu propojuje archeologii, paleoekologii a vegetační ekologii a snaží se pochopit, jak spolu interagovaly minulé lidské společnosti a lesy. Zajímá ho, jaký dopad na vegetaci a globální klima měly odlišné způsoby využití krajiny, a to hlavně v pravěku.

Oborový žebříček QS (Quacquarelli Symonds) World University Rankings by Subject 2019 není jediný, kde se Masarykova univerzita umisťuje. U téže společnosti si univerzita mapuje také výsledky v celosvětovém žebříčku a regionálním žebříčku střední a východní Evropy a střední Asie. Obdobné kategorie škola sleduje také v hodnocení společnosti Times Higher Education. Z jejího portfolia letos zatím vyšla zpráva z hodnocení univerzit zemí s rozvíjejícími se ekonomikami. V něm je letos univerzita na 106. pozici.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info