25. 4. 2024

Masarykova univerzita založila MUNI Ventures

Masarykova univerzita otevírá novou kapitolu v propojení vědy a společnosti s cílem přinést vědecké objevy tam, kde mohou nejvíce pomoci – mezi lidi. Z těchto důvodů založila vlastní společnost MUNI Ventures, jejímž posláním je, aby se řada objevů, patentů a dalších unikátních vědeckých výsledků rychleji dostala do praxe.

Masarykova univerzita založila MUNI Ventures. Zleva na fotce: Matěj Búřil (vedoucí Ekonomicko-právního oddělení CTT MU),  Eva Janouškovcová (ředitelka CTT MU, členka dozorčí rady MUNI Ventures), Dagmar Vágnerová Linnertová (jednatelka MUNI Ventures), Marta Valešová (kvestorka MU, členka dozorčí rady MUNI Ventures), Jan Neuman (CEO and Co-founder NenoVision s. r. o., člen dozorčí rady MUNI Ventures)

MUNI Ventures je novou dceřinou společností Masarykovy univerzity, která v ní drží 100% vlastnický podíl, zaměřenou na urychlení převodu vědeckých objevů, patentů a inovací do praktického využití. Dlouhodobá vize rektora Martina Bareše jejím založením nyní získává konkrétní podobu. „Masarykova univerzita je nejen vzdělávací institucí, ale také univerzitou zaměřenou na vědu a výzkum. Dlouhodobě zastávám názor, že smysluplná věda by měla přinášet praktické užitky zejména lidem. Proto jsem o založení MUNI Ventures usiloval, neboť prostřednictvím této společnosti můžeme zvýšit rychlost a efektivitu převodu inovací z laboratoří do praxe.“

Vznik společnosti MUNI Ventures, jež bude hospodařit s počátečním kapitálem 2 miliony korun, vkladem poskytnutým univerzitou z Fondu komercializace, dostala na starosti Monika Jandová, prorektorka Masarykovy univerzity pro personální politiku, celoživotní vzdělávání a udržitelnost. „MUNI Ventures by se měla stát živým mostem mezi akademickým světem a skutečnými tržními potřebami, mostem transformace vědeckého poznání na hmatatelné výsledky. Partnerem MUNI Ventures při vyhledávání zajímavých komercializačních projektů na MU zůstává Centrum pro transfer technologií MU, které má v této oblasti dvacetiletou praxi. Komerčně zajímavé projekty budou v konečné fázi převedeny na MUNI Ventures, jež proces komercializace univerzitního know-how efektivně dokončí,“ uvádí prorektorka Jandová.

Hospodaření a činnost MUNI Ventures bude plně v souladu s cíli univerzity. I proto se jednatelkou společnosti stala po pečlivém výběru Dagmar Vágnerová Linnertová z Katedry financí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Ze své funkce bude zodpovídat za obchodní vedení MUNI Ventures, které má přispět nejen k transformaci výzkumu na úspěšné komerční projekty, posilování univerzitní činnosti v oblasti inovací a spolupráci s průmyslem, ale může také jménem Masarykovy univerzity vstupovat do různých investičních fondů, komunikovat s investory a podporovat vznik univerzitních spin-offů.

„Chceme vytvořit prostředí, kde každý objev může najít svou cestu k veřejnosti. Takovým typickým příkladem může být vývoj nového léčiva. V současné době trvá velmi dlouho, než se objev z laboratoře dostane až k lidem. Tento proces je však možné urychlit. MUNI Ventures by v takovém případě zajišťovala prostředky a podporu pro jeho další vývoj a testování, aby se z vědeckého objevu stal reálný produkt zajímavý pro trh. Chceme, aby naše vědecká práce měla větší reálný dopad a představovala přínos pro společnost,“ uzavírá Dagmar Vágnerová Linnertová.

Stáhnout článek .pdf 100 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info