12. 4. 2022

Budoucnost precizní medicíny v onkologii budou odborníci diskutovat na konci dubna v Brně

Personalizace léčby v onkologii, dostupnost pro pacienty a budoucnost precizní medicíny a možnosti zvýšení její dostupnosti, ale i možná úskalí, to vše budou témata osmé konference nadačního fondu PharmAround. Po delší odmlce, způsobené pandemií covid-19, se tak opět setkají odborníci medicínských oborů, ministerstva zdravotnictví, pojišťoven a dalších zainteresovaných stran v hotelu Courtyard byMarriot v Brně, a to 27. dubna 2022.

Personalizovaná medicína se dostává do popředí zájmu a přináší řadu pozitivních výsledků, ale i množství otázek a překážek, které je třeba popsat a odstranit. Svým konceptem personalizovaná léčba v onkologii vyzývá k inovativním přístupům, které mohou zlepšit a zpřesnit léčby řady onemocnění. Konference se bude tomuto tématu věnovat formou přednášek a panelové diskuze, a to ve 2 blocích.

První blok se zaměří na odbornou problematiku personalizované farmakoterapie v solidní onkologii s představením platformy GENESIS pro multicentrickou národní spolupráci „molekulárních tumor boardů“ a dalších možností, jak posunout personalizovanou léčbu k vyšší účinnosti a preciznosti a tím lepším výsledkům pro pacienty.

Druhý blok bude diskutovat stávající a budoucí výzvy zavádění principů precizní medicíny v onkologii. Správná léčba, která se dostane ve správný čas a ke správnému pacientovi je výzvou, kterou je třeba vidět jak z hlediska regulačního, legislativního, ale i úhradového. O své pohledy se podělí odborníci z ministerstva zdravotnictví, pojišťoven, SÚKL, zástupci průmyslu, klinici i akademici.

Konference je pořádána nadačním fondem PharmAround ve spolupráci s Farmakologickým ústavem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, výzkumnou infrastrukturou CZECRIN a Masarykovým onkologickým ústavem v Brně. Určena je pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry, zástupce farmaceutického průmyslu, akademické a ostatní odborníky v oblasti klinických hodnocení, farmakoterapie, HTA a klinické farmakologie, pacienty a zástupce pacientských organizací. Pro registraci a organizační informace navštivte www.pharmaround.cz

Kontakt
Mgr. Andrea Francúzová, info@pharmaround.cz, tel: +420 730 177 010

Nadační fond PharmAround byl založen v lednu 2015. Svou činností navazuje na úspěšný projekt Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU). Jeho cílem je pomocí vzdělávacích aktivit zvýšit povědomí o problematice životního cyklu léčiv zejména ve vztahu ke klinickým studiím, farmakovigilanci nebo farmakoekonomickým aspektům. Nadační fond pořádá odborné kurzy, workshopy a odborné konference pro lékaře, pedagogy, výzkumné pracovníky, studenty, širokou veřejnost a podporujeme nezávislý přístup k informacím.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity je jednou ze zakládajících fakult Masarykovy univerzity v Brně. Nabízí vzdělání v magisterských studijních programech všeobecným lékařům, zubním lékařům, klinickým embryologům a vyučuje řadu nelékařských zdravotnických studijních programů, bakalářských i navazujících magisterských.

CZECRIN je výzkumná infrastruktura podporující realizaci akademického klinického výzkumu v České republice. Jako český uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu ECRIN-ERIC zásadním způsobem přispívá k zapojení akademických institucí do mezinárodního projektu klinického výzkumu.

Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně je špičkovým specializovaným onkologickým centrem s nadregionální působností, jedinečným zdravotnickým zařízením v České republice. Jsou v něm soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické péče, která zahrnuje prevenci, epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové léčby, rehabilitaci i osvětu pro širokou veřejnost. Zaměřuje se na vědecko-výzkumnou činnost včetně základního výzkumu.

Stáhnout článek .pdf 618 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info