15. 12. 2020

COVID-19 mapa doporučení: Proměna důkazů v politiku a praxi

Vědci ze všech oborů jsou stále připraveni jednat velmi pohotově v boji proti COVID-19 a v mnoha případech se spojují, aby navázali inovativní a dalekosáhlá partnerství s cílem pokročit v kolektivním porozumění viru SARS-CoV-2, který způsobuje COVID-19.

Za tímto účelem vede síť Cochrane globální spolupráci vedenou Cochrane Canada a Collaborating Centre of WHO for Infectious Diseases, Research Methods and Recommendations z McMaster University a s mezinárodním konsorciem výzkumných pracovníků napříč šesti kontinenty za účelem vytvoření živé mapy nejnovějších doporučení založených na důkazech pro prevenci a péči o COVID-19.

Profesor Holger Schünemann, Michael G. DeGroote Cochrane Canada Centra, hlavní řešitel projektu k tomu dodávají: „Když čelíme krizi veřejného zdraví takového rozsahu, je opravdu nezbytné, abychom spojili síly s našimi vědeckými kolegy a poučili se z jejich zkušeností a nabyli jejich perspektiv.“

V tomto projektu je zapojena také Lékařská fakulta Masarykovy univerzity prostřednictvím svých třech mezinárodních výzkumných center Cochrane Česká republika, České Centrum Evidence-Based Healthcare; Centrum Excellence JBI a GRADE centrum Masarykovy univerzity. „Právě prostřednictvím těchto jedinečných partnerství jsme schopni přispět k rostoucímu souboru důkazů smysluplnými a účinnými způsoby,“ dodal doktor Miloslav Klugar spoluřešitel projektu a ředitel Českých Cochrane, JBI a GRADE center na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. 

„Ještě když jsem byl děkanem LF MU, tak jsem podpořil vznik Českého Cochrane centra, které pan Dr. Klugar se svým týmem založil. Toto pracoviště podporuje rozhodování o zdravotní péči na základě nejlepších vědeckých důkazů a tyto expertízy jsou pro Masarykovu univerzitu a celou vědu zásadní,“ uvedl rektor MU Martin Bareš.

Mapa, která bude postupně zaváděna od prosince 2020, navazuje na předchozí práci týmu na společném vývoji databáze doporučení WHO pro prevenci a péči o TBC. Díky využití možností volně přístupné digitální platformy poskytne mapa subjektům s rozhodovací pravomocí, včetně tvůrců politik, zdravotnických pracovníků, výzkumných pracovníků a široké veřejnosti, kdekoli na světě ucelený katalog kriticky zhodnocených vědeckých důkazů v angličtině a francouzštině. Co je však nejdůležitější „je dostat důkazy do rukou těch, kdo rozhodují, když je nejvíc potřebují“, glosoval Schünemann.

„Během globální pandemie je nezbytné, abychom vypracovali doporučení z vysoce kvalitních guidelinů, které budou přístupné i snadno dostupné,“ uvedla doktorka Tamara Lotfiová, výzkumná spolupracovnice a koordinátorka projektu na McMaster University’s WHO Collaborating Centre for Infectious Diseases, Research Methods and Recommendations. Dr. Lotfi hraje ústřední roli v probíhajícím vývoji mapy, dodala, že konečná verze umožní uživatelům plně uvést do kontextu své vyhledávací dotazy, což jim umožní přijímat včasná a informovaná rozhodnutí na místní, celostátní nebo mezinárodní úrovni.

„Uživatelům bude stačit jednoduše definovat populaci a intervenci, aby v mapě našli doporučení, která nejlépe odpovídají jejich potřebám,“ dodala doktorka Jitka Klugarová, zástupkyně ředitele Českých Cochrane, JBI a GRADE center na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, která na projektu také spolupracuje.

Všechna kontextualizovaná doporučení budou vyhledatelná a sdílená. Urychlení dostupnosti nových důkazů tak podpoří a zefektivní implementaci a výzkumné úsilí a po celém světě, včetně zemí s nízkými a středními příjmy (LMICs). „COVID-19 uvalil na zdravotnické systémy LMIC s omezenými zdroji vysokou daň, což podtrhuje kritickou potřebu lepšího přijímání důkazů do politiky a praxe“, řekl doktor Joseph Mathew, pediatr z indického Post Graduate Institute of Medical Education & Research a spoluřešitel projektu.

Paní prof. Pokorná proděkanka LF MU a zástupkyně ředitele Českého Cochrane centra podotkla: „Rychle se vyvíjející pandemie COVID-19 je výzvou k rychlému rozvoji, hodnocení, šíření a aktualizaci mnoha klinických doporučených postupů. Abychom se s touto výzvou vypořádali, mezinárodní tým, v projektu COVID-19 mapa doporučení poskytne důvěryhodná doporučení založená na vědeckých důkazech, k nimž bude mít přístup kdokoliv a budou aplikována prakticky v jakémkoli prostředí po celém světě.  Jsem hrdá na to, že jsem měla tu čest stát u zrodu Českého Cochrane centra, jehož vznik významně podpořil prof. Ladislav Dušek, který je i nadále jeho čestným členem“.

"Dohromady jsme se zmobilizovali ve velmi krátkém čase. Doufáme, že poskytnutím přístupu k těmto doporučením a jejich podkladovým důkazům omezíme plýtvání ve výzkumu tím, že využijeme již vynaložené úsilí. Vědomí toho, co existuje, může také pomoci při rozhodování o tom, jaké další doporučené postupy by měly být vytvořeny, a pomůže účelně řídit využití prostředků na další výzkum COVID-19,“ uzavřel Dr. Klugar.

Děkan LF MU Martin Repko k tomu dodává: "Ukazuje se, jak biomedicínské obory jsou široké a jak důležitou roli hraje spolupráce. Ze své pozice musím jen poděkovat za aktivity, které překračují naše hranice a jsou tak příspěvkem pro zvýšení globálních informací ke COVID19.“

Odkaz na mapu: https://covid19.evidenceprime.ca/ 

Financování živé mapy poskytl Kanadský institut pro výzkum zdraví (CIHR).

 

O Cochrane

Cochrane je pro každého, kdo má zájem využívat vysoce kvalitní důkazy potřebné k rozhodování o zdravotní péči. Ať už jste lékař nebo zdravotní sestra, pacient nebo pečovatel, výzkumník nebo donor, Důkazy Cochrane poskytují mocný nástroj k posílení vašich znalostí v oblasti poskytování a rozhodování o zdravotní péči.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info