25. 6. 2020

Epidemiologický výzkum na MU posílí dva čeští vědci působící v zahraničí

Výzkum faktorů ohrožujících zdraví lidí posílí v centru RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity hned dva významní čeští vědci, kteří působí přes dvacet let v zahraničí. Díky grantu ve výši zhruba 50 milionů korun z výzvy ERA Chair programu Horizon 2020 budou na Masarykově univerzitě (MU) pracovat Martin Bobák a Hynek Pikhart z University College London. Na projekt oba výzkumníci nastoupí od 1. července, nicméně s ohledem na aktuální vývoj pandemie nemoci COVID-19 bude jejich fyzická přítomnost v Brně dočasně omezená.

Martin Bobák

„V obou expertech jsme získali zkušené vědce, kteří nám pomohou s rozvojem výzkumu v oblasti environmentální a sociální epidemiologie a dopadů prostředí na lidské zdraví,“ uvedla ředitelka centra RECETOX Jana Klánová.

Lidé po celém světě stále více trpí chronickými onemocněními a poruchami, za jejichž rozvojem stojí kombinace genetických předpokladů, životního stylu, výživy, sociálního postavení i znečištěného prostředí. Poznat, jak se který z faktorů podílí na výsledném zdravotním stavu člověka, lze pouze na základě dlouhodobého sledování velkých populačních skupin v různých věkových kategoriích. Právě takovými studiemi se Martin Bobák a Hynek Pikhart zabývají. Bobák se stane vedoucím nového výzkumného programu zaměřeného na environmentální epidemiologii a Pikhart povede výzkumnou skupinu sociální epidemiologie.

Výzkum centra RECETOX zaměřený na faktory ovlivňující zdraví může do budoucna pomoci zlepšit ochranu zdraví a podpořit vznik nových konceptů zvyšujících kvalitu života populace.

Martin Bobák i Hynek Pikhart studovali na Karlově univerzitě a na Londýnské škole hygieny a tropického lékařství, doktorát oba udělali na University College London (UCL), kde také přes dvacet let působí na Institutu epidemiologie a veřejného zdraví. Oba se věnují zejména epidemiologickým studiím ve střední a východní Evropě.


Centrum RECETOX Přírodovědecké fakulty MU se věnuje základnímu i aplikovanému výzkumu v oblasti chemické bezpečnosti a ochrany zdraví populace před účinky toxických látek. Sleduje zdroje toxických látek, jejich hladiny v prostředí i cesty, kterými se dostávají do lidského těla, a hodnotí jejich zdravotní rizika. RECETOX provozuje mezinárodní monitorovací sítě i lokální studie zaměřené na různé věkové skupiny obyvatel (těhotné ženy, děti a dospělé), pro Environmentální program OSN vyvíjí systémy pro sběr dat a spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací. V současnosti realizuje 18 projektů podpořených z evropského programu Horizon 2020.

Hynek Pikhart
Stáhnout článek .pdf 271 kB
Stáhnout fotky .zip 41 450 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv