30. 1. 2020

Lidé darovali 273 litrů krve díky Masarykově univerzitě

Téměř 273 litrů krve od 606 dárců přibylo do krevních bank brněnských i dalších nemocnic po celé České republice díky iniciativně Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MU). Dárcovská akce nazvaná „100 litrů krve DÍKY MUNI“, která byla připomínkou sto let od založení Masarykovy univerzity i její lékařské fakulty, začala 23. října loňského roku a poslední lidé mohli jménem školy darovat krev do letošního 28. ledna. V tento den před 101 lety byla Masarykova univerzita formálně založena.

Výsledek akce předčil očekávání organizátorů, kteří si původně vytyčili cíl vybrat 100 litrů krve. Mám radost a pocit zadostiučinění z naplnění cíle projektu. Lékařská fakulta tak důstojně oslavila stoleté výročí založení Masarykovy univerzity a těší mě, že se projekt postupně rozrostl do úžasné akce propojující celou naši univerzitní akademickou obec i veřejnost,“ uvádí děkan Lékařské fakulty MU Martin Repko.

Akci se podařilo spustit velkou vlnu dárcovství. „Je skoro neuvěřitelné, kolik lidí se zapojilo a kolik jich krev nakonec darovalo. Ne všichni zájemci totiž prošli přísnými kritérii a například kvůli nemoci nebo návratu z některých zahraničních destinací nemohli odběr absolvovat,“ říká koordinátorka projektu a studentka Lékařské fakulty MU Natália Antalová s tím, že zájem zapojit se do projektu projevilo zhruba tisíc lidí.

Právě velký zájem přiměl organizátory už v prvních dnech odběrů akci prodloužit o dva měsíce a rozšířit ji také mimo Brno. Zájemci mohli darovat krev mimo stanovené termíny na libovolné transfúzní stanici v zemi a zaslat potvrzení o odběru na Masarykovu univerzitu. Většina dárců absolvovala odběr na Transfuzním a tkáňovém oddělení Fakultní nemocnice Brno a v Krevní bance Fakultní nemocnice u svaté Anny.

Cílem akce „100 litrů krve DÍKY MUNI“ bylo především motivovat nové dárce. „Na transfuzní stanice jsme přilákali velké množství prvodárců, kterých zřejmě bylo i víc než těch pravidelných,“ uvádí Antalová. Věří také, že se řada z nich stane pravidelnými dárci a k odběru přijdou také ti, kteří byli původně odmítnutí například z aktuálních zdravotních důvodů.

Díky velkému zájmu o akci a také pozitivním ohlasům na ni chtějí organizátoři v projektu pokračovat. Konkrétnější obrysy podpory dárcovství krve budou připravovat v následujících měsících.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv