21. 7. 2022

Masarykova univerzita podepsala memorandum o spolupráci

Rektor Masarykovy univerzity prof. Martin Bareš podepsal se zástupci statutárního města Brno, Jihomoravského kraje, Regionální hospodářské komory Brno a akciovou společností CD XXI memorandum k podpoře spolupráce v oblastech vědy, výzkumu, budování výzkumné infrastruktury a podpory ekonomického rozvoje regionu založené na inovacích.

Ředitel Regionální hospodářské komory Brno Čeněk Absolon, primátorka statutárního města Brna Markéta Vaňková, rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš, hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a předseda představenstva CD XXI, a. s.  Jaromír Černý (zleva) po podpisu memoranda.

Memorandum je vyjádřením vůle všech institucí systematicky rozvíjet lokality na území Jihomoravského kraje vč. statutárního města Brna s nejlepšími předpoklady pro rozvoj vědy, výzkumu, inovací a výroby v oblasti biomedicíny a biotechnologií pro Jihomoravský kraj, statutární město Brno, jeho občany a další partnery soukromého a veřejného sektoru.

„Pro Masarykovu univerzitu a plnění jejího Strategického záměru jde o nesmírně důležitý krok. Tento dokument je předpokladem, aby v budoucnosti nevznikaly v těchto oblastech nesystémové projekty. Součástí memoranda je i zájem na jednotném uchopení rozvoje jednotlivých územních celků, na předávání know how, a to včetně spolupráce při dobudování Univerzitního kampusu MU Brno – Bohunice. Je zde vyjádřena i podpora vzniku startupů, spin-offů, výzkumu, vývoje a výroby léčiv, ale třeba i dobudování nájemního bydlení a služeb. Dneškem jsme načrtli velmi zajímavé možnosti budoucího rozvoje a spolupráce, “ řekl po podpisu memoranda rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Všechny strany se podpisem memoranda rovněž zavázaly k aktivní spolupráci při rozvoji podnikatelských hubů, které mají podporovat ekonomickou činnost a přispívat k vyšší konkurenceschopnosti firem. Dalším z cílů je efektivní propojování akademické, podnikatelské a kreativní sféry zaměřené na růst podniků. V memorandu o spolupráci je zmíněna i podpora lokalizace strategických funkcí v produkčních řetězcích, které přinášejí nejvyšší přidanou hodnotu, podpora lokálních lídrů z řad místních manažerů zahraničních firem, kteří mohou posilovat provázanost na ekosystém propojující vědu, výzkum a inovace s investičními příležitostmi. Memorandum nezapomíná ani na podporu příchodu nových investorů a příchod kvalifikovaných cizinců, s cílem využít jejich znalostí, dovedností a zkušeností, které budou přeneseny do českého kontextu s ohledem na migrační a integrační specifika České republiky.

 

 

 

Stáhnout článek .pdf 136 kB
Stáhnout fotky .zip 39 898 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info