11. 4. 2022

Masarykova univerzita se připojila k výtkám proti návrhu úpravy zákona o pedagogických pracovnících

Nejvyšší zástupci Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého v Olomouci vyjádřili společně nesouhlas s návrhem novely zákona o pedagogických pracovnících. Úprava, kterou připravilo ministerstvo školství, podle nich může ohrozit budoucí vzdělanost české společnosti. Společné tiskové prohlášení univerzit v plném znění:

Motto: Stát nesmí rezignovat na dohled nad regulovanou profesí učitele. Snížení kvalifikačních požadavků na učitele ohrožuje kvalitu vzdělávání.

Vysoké školy, které připravují učitele, zformulovaly k novele ZoPP celou řadu připomínek – za klíčové nedostatky návrhu, které zásadně ohrožují budoucí vzdělanost společnosti v ČR, považujeme:

1. Snížení odbornosti a „aprobovanosti“ učitelů:
a. je třeba doplnit požadavek na absolvování magisterského studijního programu, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu,
i. sebelepší „pedagogicky dovzdělaný“ matematik nemůže učit češtinu nebo dějepis a obráceně to také není možné; podobně také „rodilý mluvčí“ není automaticky učitel,
b. je třeba svázat kvalifikační studium s příslušnou oborovou „aprobací“ a ponechat je ve výlučné gesci VŠ uskutečňující akreditované studium učitelství,
i. je třeba doplnit požadavek na oborové didaktiky,
ii. je třeba zachovat Doplňující pedagogické studium a nahradit jím „studium pedagogiky“, které mohou realizovat i „zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.“

2. Propojení kvalifikací učitelů na různých stupních škol:
a. je třeba respektovat specifika dětí a žáků v různých fázích jejich vývoje a odlišné předpoklady pro adekvátní didaktické přístupy,
i. vypustit propojení učitele MŠ a učitele pro 1. stupeň ZŠ.

3. Snížení požadavků pro učitele na 2. stupni ZŠ a SŠ - viz § 9a (1) a § 9a (5):
a. nelze prolomit legislativní hranici pro vzdělávání učitelů,
i. je třeba zrušit právo ředitele „udělit“ učitelskou kvalifikaci na dobu tří let,
ii. nelze přiznat učitelskou kvalifikaci absolventům bakalářského studijního programu.

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka Univerzity Karlovy
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci

6. 4. 2022

Stáhnout článek .pdf 202 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info