13. června 2018

Masarykova univerzita zlepšila mezinárodní reputaci a výsledky ve světových žebříčcích

Masarykova univerzita (MU) posílila svou pozici v české i globální konkurenci univerzit a meziročně zlepšila své výsledky v mezinárodních žebříčcích. Dle hodnocení aktuálně zveřejněného prestižního žebříčku společnosti Quacquarelli Symonds (QS) se MU probojovala mezi top 400 univerzit v klíčovém parametru mezinárodní reputace, který vychází z odpovědí mezi akademiky po celém světě a má zásadní vliv na výsledné pořadí. MU je nyní na 396. pozici, tedy o 64 příček výše než v loňském hodnocení. Své pořadí zlepšila v pěti z celkem šesti ukazatelů, na kterých žebříček QS stojí.

Meziročně si MU polepšila i v nedávno zveřejněném žebříčku Times Higher Education – Emerging Economies University Rankings 2018 (THE). Zatímco v celkovém hodnocení v žebříčku QS obhájila Masarykova univerzita v rámci České republiky třetí místo za Univerzitou Karlovou a Českým vysokým učením technickým, když se v celkovém hodnocení umístila na 571.–580. místě, v žebříčku společnosti Times Higher Education – Emerging Economies obsadila v rámci Česka už druhé místo za Univerzitou Karlovou.

Do Timesového hodnocení více než 350 univerzit ze 42 zemí s rozvíjejícími se ekonomikami se dostalo 51 univerzit z východoevropských zemí, ale jen tři z nich dosáhly proti loňsku lepšího umístění. Postup Masarykovy univerzity o třináct příček na aktuální 83. místo byl největší.

„Žebříčky ukazují, že se nám daří naplňovat stanovenou vizi, tedy zlepšovat pozici v mezinárodním srovnání. Daří se nám jak ve vědě, kde roste citační dopad našich publikací, tak ve vzdělávání díky snížení počtu studentů na jednoho učitele, což je další klíčový ukazatel kvality. Posilování mezinárodní reputace je toho všeho krásným důkazem,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

V žebříčku rozvíjejících se zemí se objevilo celkem 13 českých univerzit, v rámci první stovky se však kromě Masarykovy univerzity umístila jen Univerzita Karlova na osmačtyřicátém místě. Z východoevropských zemí je pak nejlepší estonská Univerzita v Tartu. Celkově žebříčku vládnou instituce z Číny a Ruska.

Hodnocení je založeno stejně jako u celosvětového žebříčku THE na 13 indikátorech, které pokrývají oblast vzdělávání, výzkumu a internacionalizace. U regionálního hodnocení jsou však váhy jednotlivých indikátorů mírně upraveny, aby lépe odpovídaly danému regionu. Je zde menší váha v indikátoru počtu citací, naopak větší důraz je kladen na podíl zahraničních studentů a akademiků, na publikace se zahraničním spoluautorem nebo na příjmy z aplikační sféry.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info