12. 11. 2018

MUNI otevřela přijímací řízení do studijních programů v nové podobě

Masarykova univerzita (MUNI) otevřela přijímací řízení pro uchazeče o studium bakalářských a dlouhých magisterských studijních programů, kteří nastoupí v akademickém roce 2019/20. Uchazeči budou vůbec poprvé vybírat z nabídky studijních programů, které už nejsou dál členěny na studijní obory. Počet nabízených studijních programů univerzita snížila z původních 182 na 126, nově si ale uchazeči budou moci vybírat ze specializací. Celá nabídka studijních programů je přístupná na webových stránkách univerzity www.muni.cz. Termín pro podávání elektronických přihlášek vyprší 28. února 2019.

„Všechny otevírané studijní programy musely získat novou akreditaci, přičemž právo sami si programy akreditovat jsme od Národního akreditačního úřadu získali teprve v červnu letošního roku. Díky úsilí stovek akademických i neakademických pracovníků a předchozí přípravě se podařilo vše zvládnout tak, abychom začátkem listopadu otevřeli přijímací řízení do studijních programů ve zcela nové podobě,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Největší změnou z pohledu uchazečů je, že si nebudou vybírat ze studijních oborů, které skončily s novelou vysokoškolského zákona, ale ze studijních programů. „Do každého studijního programu může uchazeč podat pouze jednu přihlášku, u většiny pak může volit různé varianty průchodu studiem, takzvané studijní plány,“ upřesnil prorektor pro studium Michal Bulant.

Uchazeči se mohou rozhodnout pro jednooborové studium nebo pro jednooborové studium se specializací, která bude po absolvování nově uvedena na diplomu, což dosud nebylo možné. Dřívější dvouoborové studium pak nahradilo studium sdružené, ve kterém je s výjimkou učitelských programů vždy jeden studijní plán hlavní a druhý vedlejší. Absolventi sdruženého studia budou na konci odevzdávat pouze jednu závěrečnou práci, zatímco dříve museli absolventi dosavadního dvouoborového studia psát práce dvě. Novou strukturou studia provede uchazeče i video.

„Očekáváme, že díky přehlednější nabídce studijních programů a specializacím klesne celkový počet přihlášek tam, kde se dosavadní nabízené obory lišily jen mírně, a uchazeči si tak podávali více přihlášek do příbuzných oborů, avšak studovat mohli reálně pouze jeden,“ doplnil Bulant.

Cena za přihlášku činí na většině fakult 600 korun, 400 korun za přihlášku pak zaplatí uchazeči o studium na fakultě sociálních studií. Při samotných přijímacích zkouškách nečekají uchazeče zásadní změny. Podmínkou pro přijetí na většinu fakult MUNI jsou Testy studijních předpokladů, které budou mít uchazeči možnost skládat 27.–28. dubna 2019 ve více městech v Česku i na Slovensku. V některých studijních programech je doplní ještě oborové testy. Samotné oborové testy jsou podmínkou pro přijetí na fakultu sportovních studií a lékařskou fakultu, která od letošního roku nově zohledňuje i úspěchy v oborových soutěžích a jazykové certifikáty. Součástí přijímacího řízení na fakultu sociálních studií jsou Scio testy.

Stáhnout video 404

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info