7. 6. 2017

Nové učebnice neukazují dějiny jen z pohledu vítězů

Historie není černobílá a pohled na dějinné události se mění v závislosti na vývoji poznatků samotné historické vědy. Konečný obraz dějin neexistuje. Také to chtějí vštípit studentům středních škol přední historici z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kteří ve spolupráci s nakladatelstvím Didaktis tvoří inovativní učebnicovou řadu Dějepis pro střední školy. První dva díly se věnují nejnovějším dějinám a už se prodávají. Kvalitních učebnic věnujících se vývoji v posledních desetiletí je totiž na trhu pořád nedostatek.

Fakulta se stala partnerem nakladatelství a zároveň odborným garantem celé učebnicové řady, jež se svým obsahem od ostatních na trhu liší. „K tvorbě nové dějepisné řady nás vedlo i přesvědčení, že středoškolské učebnice předkládají příliš uzavřené obrazy minulosti, interpretace, o nichž se dále nediskutuje. Současně jsme postrádali celou řadu témat, která již dlouhou dobu patří k základním předmětům zájmu historické vědy,“ přiblížil odpovědný redaktor nakladatelství Jan Dvořák, který je zároveň bývalým doktorandem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (FF MU).

Pro vytvoření nových učebnic bylo nutné najít patřičné odborníky a právě Dvořákova vazba na fakultu může za to, že se jimi stali ve velké míře experti Historického ústavu FF MU. „Publikace, které byly dosud na trhu, nejsou nijak zvlášť didakticky podnětné, ani nereflektují nejnovější poznatky. Na dějiny se navíc dívají obvykle z pohledu vítězů. My chceme studenty vybídnout také k přemýšlení o možnostech různých alternativ a o tom, co by se mohlo stát, kdyby věci dopadly jinak,“ uvedl Lukáš Fasora, garant spolupráce, proč s kolegy nabídku spolupracovat odsouhlasili.

Nové učebnice prezentují informace v souvislostech a nelpí tolik na datech, i když je také obsahují. Smyslem nemá být, aby se dějepis redukoval jen na biflování sledu historických událostí s patřičnými letopočty. Základ vždy tvoří nejpodstatnější informace a v postranních boxech najdou čtenáři rozšíření, další kontext nebo kulturní zajímavosti, na které ve školních hodinách jinak není tolik času.

První díl řady Moderní dějiny reaguje na absenci učebnic věnujících se také událostem přelomu 20. a 21. století – pokrývá období let 1914 až 2010. Měl by tedy pomoct učitelům, kteří se ostýchají moderním dějinám více věnovat. Druhý díl s názvem Dějiny 19. století se věnuje období od druhé poloviny 18. století až do roku 1914. Poslední díl Starší dějiny vyjde na podzim letošního roku. Podrobnější informace o učebnicové řadě jsou k dispozici na webu www.didaktis.cz.

Stáhnout článek .pdf 289 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv