6. 5. 2021

Online konference bude reflexí k vývoji a důsledkům současné epidemie

Jaká byla celospolečenská zodpovědnost Masarykovy univerzity a jakým způsobem se univerzita zapojila do pomoci České republice? Také o tom budou diskutovat vědci a odborníci z Masarykovy univerzity v rámci online konference Science for society, která se uskuteční ve středu 12. května 2021.

Pandemie koronaviru působí ve světě již více než rok a za tu dobu vyvolala celou řadu otazníků a to jak v oblasti zdraví člověka, tak v dalších segmentech lidské společnosti. Jaký měla a ještě bude mít dopad na život lidí a jaký bude její další vývoj? Jaká byla celospolečenská zodpovědnost Masarykovy univerzity a jakým způsobem se univerzita zapojila do pomoci České republice? Také o tom budou diskutovat vědci a odborníci z Masarykovy univerzity v rámci online konference Science for society, která se uskuteční ve středu 12. května 2021.

Celodenní online konferenci zahájí rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš v 9.30 hodin, moderátorem dne bude redaktor České televize Daniel Stach. Na něj naváže svým vystoupením ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. V dopoledním bloku věnovaném biomedicínským aspektům pandemie vystoupí řada odborníků, mj. virolog a výzkumník CEITEC MU Pavel Plevka s tématem „Co zjistíme pomocí PCR a sekvenace virového genomu“, dále Filip Pardy, rovněž z CEITEC MU, který bude mluvit o vakcinaci proti koronaviru. O perspektivách řešení v oblasti zdravotních aspektů bude informovat přednosta Kliniky infekčních chorob LF MU a FN Brno Petr Husa.

„Online konference Masarykovy univerzity je dalším aktivním příspěvkem naší univerzity do společenské diskuse k tématu, které se dotýká každého z nás. Přednášející z Masarykovy univerzity a další hosté se budou z různých hledisek zamýšlet nad dopady pandemie: od vlivů na lidské zdraví, přes společenské dopady po legislativní a ekonomické aspekty," uvedl rektor MU Martin Bareš. 

„Chceme představit práci našich odborníků i pozvaných hostů a diskutovat, jak se akademická sféra zapojila do řešení zdravotnických i sociálních aspektů, kterým je společnost vystavená v době koronavirové krize. Ve dvou blocích proto představíme obě tato témata v přednáškách jednotlivých odborníků i v jejich následné diskuzi u pomyslného kulatého stolu,“ přiblížila konferenci prorektorka pro výzkum a doktorské studium MU Šárka Pospíšilová.

Tématem odpoledního bloku jsou společenské a ekonomické aspekty pandemie, kde bude vystupovat mj. náměstek MŠMT pro sekci vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček a další.

Každý blok bude ukončen krátkou panelovou diskusí. Přesný program a veškeré informace naleznete na www.scienceforsociety.muni.cz.

Online konference bude přenášena prostřednictvím facebookového profilu Masarykovy univerzity, kanálu YouTube a webových stránek konference.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info