30. 9. 2021

Pamětní deska jako pocta profesoru Vladimíru Grohovi

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity sídlí na brněnské ulici Grohova. Název ulice odkazuje k Vladimíru Grohovi, profesorovi starověkých dějin a děkanovi fakulty v letech 1936 a 1937. Tuto významnou osobnost dějin univerzity i Brna bude od 30. září připomínat také bronzová pamětní deska na nároží ulic Grohova a Arna Nováka.

Pamětní deska byla slavnostně odhalena za účasti vedení Filozofické fakulty i Masarykovy univerzity společně s představiteli místní samosprávy v den osmdesátého výročí úmrtí profesora Groha, který byl v září roku 1941 obviněn z velezrady a popraven na nádvoří Kounicových kolejí, jeho tělo pak bylo zpopelněno. Byl prvním popraveným pedagogem Masarykovy univerzity.

„To, že pamětní desku dnes odhalujeme, je ukázkou spolupráce a propojení občanské iniciativy, radnice Brno-střed, studentů i vedení Masarykovy univerzity. Jsem ráda, že jsem mohla být u zrodu pamětní desky, protože věřím, že významné osobnosti města je potřeba ctít a jejich činy si připomínat,“ uvádí Marie Jílková, radní Brno-střed pro oblast sociální a zdravotní.

Profesor Groh byl významnou osobností, která si tuto poctu zaslouží. Těší mě, že pamětní desku odhalujeme společně s vedením městské části Brno-střed a děkuji jejím představitelům za velmi dobrou spolupráci. Je to mimo jiné doklad toho, že jako fakulta nežijeme v izolaci, nýbrž jsme součástí městského prostoru a snažíme se v něm aktivně vystupovat,“ říká Milan Pol, děkan Filozofické fakulty MU. 

Profesor Vladimír Groh se narodil 26. ledna 1895 v Holešově. Po studiu II. českého gymnázia na Starém Brně se v roce 1913 zapsal ke studiu klasické filologie na Karlově univerzitě v Praze, v roce 1916 se zapsal také na německou univerzitu v Praze. Zde absolvoval semináře římských dějin a papyrologie. Habilitoval se jako docent starověkých dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy prací Státní zřízení římské, docentem se stal ve věku pouhých 26 let. V roce 1926 byl jmenován profesorem na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Také zde vedl sekci starověkých dějin, jeho vědecký zájem se orientoval na starověký Řím. Je autorem celé řady monografií, učebnic a popularizačních článků. Ve 30. letech publikoval svou nejobsáhlejší knihu Starý Řím. V roce 1930 se stal jednatelem Matice moravské a o tři roky později i jejím předsedou. Sám do časopisu Matice moravské také často přispíval.

V letech 1936 a 1937 byl děkanem filozofické fakulty. V této době byla budoucnost univerzity nejistá a Groh se osobně při jednání s prezidentem Benešem zasadil o udržení jednoty univerzity. V Brně se také stal členem místního Sokola, kde pravidelně cvičil. Byl náměstkem starosty a později také starostou Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka a členem předsednictva Československé obce sokolské. Po okupaci se zapojil do ilegální činnosti, byl členem odbojové skupiny Obrana národa a Petičního výboru Věrni zůstaneme, byl v kontaktu i s odbojem v Praze, se sokolským odbojem a prostřednictvím vysílačky byl napojen i na zahraniční odboj. 6. února 1941 byl zatčen a po nástupu Reinharda Heydricha byl v září roku 1941 obviněn z velezrady a popraven na nádvoří Kounicových kolejí.

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info