24. 4. 2020

Sbírka na podporu akce „MUNI pomáhá“ přispěje i na testování v sociálních službách

Finanční sbírka Masarykovy univerzity (MU) na materiální podporu dobrovolníků, kteří se v rámci akce „MUNI pomáhá“ zapojili do zvládání krizové situace způsobené šířením koronaviru, umožní i testování zaměstnanců domovů pro seniory, pracovníků v sociálních službách a dalších ohrožených skupin. Na spolupráci při analýze vzorků odebraných těmto lidem se v minulém týdnu dohodlo město Brno se společností Podané ruce a univerzitou. Na úhradu části nákladů spojených s testováním budou využity peníze ze sbírky, kam za jeden měsíc přispělo přes třináct set dárců více než dvěma miliony korun.

Ilustrační foto.

„Peníze, které už teď pomáhají tisícům dobrovolníků s placením nákladů na ochranné prostředky nebo na dopravu k potřebným, teď začneme využívat i na preventivní testování sociálních pracovníků a lidí pečujících o seniory,“ řekl Jiří Uher, který má koordinaci dobrovolnické činnosti na univerzitě na starosti. Dodal, že iniciativa a příspěvek ze sbírky „MUNI pomáhá“ má rovněž vést k otevření tohoto tématu a k iniciování systémového řešení.

Analýza vzorků se provádí ve vědecko-výzkumném institutu CEITEC Masarykovy univerzity, který má akreditovanou zdravotnickou laboratoř. „Jsme rádi, že i touto formou naplňujeme poslání přispívat ke zdraví lidí a kvalitě života, k čemuž byl náš ústav univerzitou zřízen,“ řekl ředitel institutu CEITEC MU Jiří Nantl.

K dnešnímu dni otestovalo pracoviště již zhruba 1000 vzorků, které byly odebrány nejen v rámci spolupráce s městem Brnem na pomoci při testování lidí v sociálních službách a potřebných, ale také v brněnských fakultních nemocnicích, kterým univerzitní pracoviště od počátku vypuknutí pandemie s testováním vypomáhají. Přímé náklady spojené s analýzou jednoho vzorku činí zhruba 500 korun, současné dostupné zdroje tak umožní aktivitu realizovat asi měsíc.

Dobrovolnické centrum zahájilo na MU činnost 13. března. Nyní koordinuje pomoc více než 4600 dobrovolníků, převážně studentů Masarykovy univerzity. Dobrovolníci již pomohli více než 2000 jednotlivcům a desítkám institucí. Zajištují nákupy seniorům, pomáhají s hlídáním dětí a doučováním nebo distribucí roušek a také v brněnských i mimobrněnských nemocnicích. „Aktuálně jsme podle dostupných údajů největší systematickou dobrovolnickou aktivitou v rámci České republiky,“ zdůraznil Jiří Uher. Z darů na podporu dobrovolníků je financováno materiální zajištění činnosti dobrovolníků včetně dezinfekce, ochranných prostředků, látek na šití roušek, zázemí v odběrových stanech a dopravy.

Stáhnout článek .pdf 271 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv