10. 10. 2016

Ve vedení Masarykovy univerzity přibydou dvě ženy

Dvě nové osobnosti začnou pracovat v nejužším vedení Masarykovy univerzity. Tým se dnes rozrostl o prorektorku pro vnější vztahy Hanu Svatoňovou, která byla doposud proděkankou Pedagogické fakulty MU. Na pozici kvestorky začne v listopadu působit dosavadní předsedkyně Správní rady MU Marta Valešová, která uspěla ve výběrovém řízení. Stane se tak vůbec první kvestorkou v historii MU.

Marta Valešová vystřídá ve funkci kvestora, který řídí hospodaření a vnitřní správu univerzity, Martina Veselého, jenž na vlastní žádost v létě odstoupil. „Jako předsedkyně Správní rady MU měla možnost důkladně se seznámit s hospodařením univerzity a ve své nové roli může využít i zkušenosti z vedení Úřadu Regionální rady Jihovýchod,“ popsal stručně závěry výběrové komise rektor MU Mikuláš Bek.

Důvodem pro rozšíření týmu o prorektorku pro vnější vztahy je podle rektora fakt, že v důsledku klesající populační křivky sílí mezi univerzitami konkurence při získávání kvalitních studentů a této oblasti je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. „Vnější vztahy byly dosud svěřeny do kompetence prorektora Ivana Malého, který má ale na starosti i internacionalizaci, což je také priorita, a proto jsem se rozhodl tuto agendu rozdělit mezi dva prorektory,“ řekl Bek.

Prorektorka Hana Svatoňová se vnějším vztahům věnovala již v roli proděkanky na Pedagogické fakultě MU. „Naše univerzita je institucí, která chce být na trhu nadále úspěšná. Marketingové aktivity budou proto vycházet z detailní analýzy a interpretace dat, prognózy vývoje na trhu se vzděláváním a strategie naší univerzity,“ uvedla Svatoňová. Další prioritou bude v následujícím období příprava oslavy 100. výročí založení Masarykovy univerzity.

Prorektory, kteří zastupují rektora na jim určeném úseku, jmenuje a odvolává rektor po vyjádření akademického senátu. Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu veřejné vysoké školy, je přímo podřízen rektorovi, který ho jmenuje i odvolává. Jejich kompetence a pravomoci upravuje vysokoškolský zákon a statut univerzity.

Stáhnout článek .pdf 268 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info