9. 12. 2022

Vychází nejrozsáhlejší kniha vzpomínek Karla Engliše

Nakladatelství Munipress vydává Paměti Karla Engliše, nejrozsáhlejší knihu vzpomínek prvního rektora Masarykovy univerzity a jedné z nejvýraznějších osobností první republiky.

Paměti Karla Engliše jsou mimořádně cenné tím, že podávají nezkreslený obraz významných osobností a událostí první republiky z pohledu člověka, který byl „u toho“. Vzpomínky jsou ale i výpovědí o Karlu Englišovi samotném. „Nejedná se o klasický životopis a tím je tato kniha osobitá a zvláštní. Dovoluje nám nahlédnout, jakými tématy se Engliš zabýval a co považoval za nutné komentovat či zaznamenat,“ představuje knihu Alena Mizerová, ředitelka nakladatelství Munipress. „Paměti poskytují čtenáři možnost poznat Englišův bystrý pozorovací talent a neobyčejnou paměť. S odstupem desetiletí dokáže Karel Engliš v knize líčit události a popisovat osobnosti tak detailně, jako by je prožil nebo viděl včera,“ dodává Mizerová.

Vzpomínková kniha Karla Engliše s podtitulem „Kdo sloužíš vlasti, odměny nečekej“ má téměř 600 stran a Engliš v ní přibližuje nejenom svoje dětství, studium a profesní dráhu, ale díky osobním vzpomínkám a setkáním přidává i jedinečný pohled na řadu významných osobností, mezi které patří Tomáš Baťa, Karel Kramář, T. G. Masaryk nebo Antonín Švehla. Paměti Karla Engliše vychází ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, s finanční podporou Moravskoslezského kraje, Státního fondu kultury ČR a České národní banky. K slavnostnímu křtu této knihy dojde 24. ledna 2023 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Karel Engliš bývá pokládán za nejvýznamnějšího meziválečného československého ekonoma. V roce 1919 se stal prvním rektorem čerstvě založené Masarykovy univerzity, u jejíhož vzniku stál jako jeden z iniciátorů. Mezi lety 1920 až 1931 působil v několika vládách jako ministr financí a v období 1934 až 1939 zastával pozici guvernéra Národní banky československé. Engliš později působil i ve funkci rektora Univerzity Karlovy, 9. prosince 2022 uplyne přesně 75 let od inaugurace v roce 1947. Po převratu v únoru 1948 Engliš na všechny svoje univerzitní funkce abdikoval a vynuceně se stáhl z veřejného života.

Význam Karla Engliše připomíná nakladatelství Munipress nejenom aktuálně vydávanými Paměťmi, ale i řadou svých jiných publikací. V letošním roce mu za nakladatelský počin vydání obsáhlého díla Karla Engliše „Velká logika. Věda o myšlenkovém řádu“ byla udělena mimořádná Cenu Josefa Hlávky. Toto dílo, které je tvořeno souborem čtyř svazků, předkládá čtenářům faksimile Englišových zápisků a umožňuje nahlédnout do způsobu, jakým rukopis vznikal, včetně autorových poznámek, oprav a doplňků.

Stáhnout článek .pdf 115 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info