Přijetí bez přijímacích zkoušek

Zapojili jste se už během středoškolského studia do nějaké mimoškolní činnosti? Byli jste úspěšní v olympiádách, napsali jste skvělou středoškolskou odbornou práci? Pak je dost dobře možné, že po podání přihlášky na MUNI už nebudete muset dělat přijímací zkoušky!

Každá fakulta (někde dokonce každý studijní program) uznává jiné možnosti přijetí bez přijímacích zkoušek. Také mají své vlastní deadliny a požadavky na doložení dokumentů. Detailně tedy prostudujte podmínky přijetí právě vašeho studijního programu. Hledání vám usnadní tento rozcestník:

Právnická fakulta

Na LAW MUNI si můžete požádat o prominutí TSP. Podmínkou je dobré umístění v SOČ, Debatní lize nebo logické či dějepisné olympiádě. Konkrétní kritéria pro přijetí bez přijímaček naleznete na webových stránkách fakulty – a to zvlášť pro magisterský studijní program Právo a právní věda a bakalářské programy Mezinárodněprávní obchodní studia, Vyšší justiční úředník, Veřejná správa a Teorie a praxe trestního a správního procesu. Tamtéž naleznete i pokyny k dokládání potřebných dokumentů.

Lékařská fakulta

MED MUNI vám otevře dveře bez přijímaček jen do programu Všeobecné lékařství – a jen tehdy, pokud máte opravdu dobrý prospěch. Navíc si musíte pohlídat, že splňujete všechna kritéria (například musíte studovat na střední škole v ČR). Prostudujte si tedy pečlivě všechny podmínky na webu fakulty (na této stránce sjeďte níže do sekce Přijetí bez přijímacích zkoušek). Nezapomeňte mrknout i na deadliny a požadavky na potřebné dokumenty.

A pokud jste aktivní nad rámec běžného studia na střední škole a zajímáte se o program Všeobecné lékařství či Zubní lékařství, máte možnost bonifikace. Tedy možnost zažádat o bodové zvýhodnění u přijímací zkoušky. Pomůžou vám jazykové certifikáty, olympiády, SOČ či složení vybraných zkoušek. Na detaily se podívejte na stránky fakulty (sjeďte níže do sekce Bonifikace vybraných kompetencí​). A opět nezapomeňte prostudovat i deadliny a požadavky na doručení dokumentů!

Přírodovědecká fakulta

Prospěch, Národní srovnávací zkoušky, motivační aktivity (SOČ, olympiády apod.), maturita z Matematiky rozšiřující... S tím vším se setkáte na SCI MUNI. Každý studijní program však uznává jiné možnosti, detailně tedy prostudujte záložku Prominutí přijímací zkoušky na webové stránce věnované přijímacímu řízení na tuto fakultu. A nezapomeňte, že musíte vše zaznačit do e-přihlášky a dodat formulář Žádosti o prominutí přijímací zkoušky potvrzený střední školou! Detaily i deadliny najdete opět na stránce fakulty.

Filozofická fakulta

Přijímací zkoušku vám na ARTS MUNI můžeme prominout na základě dobrého prospěchu na střední škole, účasti v olympiádě, SOČ, jazykových certifikátů, nebo dokonce odborné či tvůrčí praxe. Konkrétně se však podívejte do detailu každého programu, protože každý to má trochu jinak. Do konce února pak nezapomeňte do e-přihlášky nahrát dokumenty potvrzující splnění kritérií! Jak na to, se dozvíte na stránkách fakulty.

Pedagogická fakulta

Na PED MUNI vám můžeme odpustit TSP a v některých případech i odborné či talentové zkoušky. Pomůže vám účast v olympiádách, uznává se také SOČ, která souvisí s vybraným oborem studia. Detaily naleznete na stránce fakulty věnované přijímačkám, a to konkrétně v Článku 3: Podmínky prominutí TSP nebo jiné součásti přijímací zkoušky. A nezapomeňte zavčas také dodat příslušné dokumenty! Popsané jsou na stejné webové stránce.

Farmaceutická fakulta

Požádat o prominutí přijímaček na PHARM MUNI můžete, pokud jste se umístili na prvních příčkách v krajském nebo celostátním kole SOČ nebo v olympiádě v definovaných kategoriích, které jsou součástí přijímacích zkoušek. Na studijní program Kosmetické prostředky vám navíc pomůže i dobrý průměr! Detailní informace, včetně požadavků na doložení příslušných dokumentů najdete vždy pod tlačítkem Podmínky přijímacího řízení – a to zvlášť pro program Farmacie a zvlášť pro program Kosmetické prostředky.

Ekonomicko-správní fakulta

Chystáte se složit SCIO testy nebo maturitu z Matematiky rozšiřující? Uspěli jste v SOČ, absolvovali jste olympiádu nebo jste se účastnili ekonomických soutěží pořádaných třeba i ECON MUNI? Pak můžete požádat o prominutí přijímací zkoušky na Ekonomicko-správní fakultu. Podmínky a detaily se dozvíte na fakultních stránkách.

Fakulta informatiky

Věděli jste, že až polovina uchazečů na FI MUNI se dostane do studia bez přijímaček? Pomůže vám složení Národní srovnávací zkoušky, SOČ, odborná olympiáda či SAT I z matematiky a Advanced Placement. Můžete také zužitkovat účast v Korespondenčním semináři z informatiky či v Kybersoutěži. A pokud jste dosáhli v testu IQ od Mensa alespoň hodnoty 130 a máte pěkný studijní průměr, také máme pro vás otevřené dveře. Konkrétní informace společně s formulářem a dalšími deadliny najdete na stránce fakulty.

Fakulta sociálních studií

Účast v celostátním kole olympiády, dějepisné soutěži gymnázií či SOČ. Tyto možnosti vám mohou otevřít dveře bez přijímaček na FSS MUNI. A to i vám, kteří jste ze Slovenska! Konkrétní požadavky včetně informací o doložení potřebných dokumentů najdete na webové stránce fakulty.

Fakulta sportovních studií

Reprezentujete ČR v jedné z olympijských disciplín a získali jste medaili na mistrovství Evropy, mistrovství světa či na olympijských hrách? Pak si můžete požádat o prominutí přijímací zkoušky na SPORT MUNI. A i když jste vysloveně medaili nedostali, můžete dosáhnout aspoň na bonifikaci. Jen na Fyzioterapii to neplatí, bohužel. Detaily k tomu, co musíte splnit a doložit, najdete na stránkách fakulty v záložkách Prominutí přijímacích zkoušekBonifikace. Nezapomeňte ale, že v každém případě budete muset doložit ještě potvrzení od tělovýchovného lékaře! ​

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info