Jak řešit úlohy v Testu studijních předpokladů

Podání přihlášky je první krok k úspěšnému přijetí na Masarykovu univerzitu. Druhým krokem je zvládnutí přijímacích testů v podobě TSP (Test studijních předpokladů).

Bez ohledu na to, kolik podáváte přihlášek, test děláte jen jednou. Je určený pro většinu fakult MUNI.

Výjimkou je Lékařská fakulta, kde budete skládat oborové testy z biologie, chemie, fyziky a somatologie. Také na Farmaceutické fakultě se s TSP nesetkáte. Zde vás čekají oborové testy z biologie, chemie a fyziky a testy všeobecných studijních předpokladů (VSP). Na Fakultu sportovních studií se pak dostanete po složení praktické zkoušky z tělocviku a oborového testu. Jiné podmínky má i Fakulta sociálních studií. Zde si můžete vybrat mezi TSP a OSP a v obou případech vás čeká ještě test ze základů společenských věd.

 

V roce 2022 se TSP opět navrací k prezenční podobě, umožní-li to epidemická situace a nařízená vládní opatření. Připravit se můžete na 60 otázek rozdělených do 6 subtestů:

Každá otázka nabízí 5 možností, kdy správně je právě jedna. Součástí testu je i 10 otázek v anglickém jazyce. Časový limit celého testu je 100 minut. 

Jednotlivé oddíly si můžete vyzkoušet přímo zde ve speciální aplikaci, která postupně předkládá úlohy vybrané varianty, měří čas, zaznamenává odpovědi a na závěr test vyhodnotí a zobrazí počet získaných bodů.

Verbální myšlení

Verbální myšlení patří k oblíbeným oddílům celého testu. Je třeba umět rozpoznávat významové vztahy (homonymie, synonymie, vyplývání, negace, argumentová struktura), gramatičnost či negramatičnost výrazů jazyka a pravidla jazyka (systematické spojování části výrazů s jejich gramatickým nebo slovním významem). Znalost detailů aktuální pravopisné normy je druhotná.

Numerické myšlení

V tomto oddíle nestačí jen umět počítat, ale i zacházet s čísly, ovládat početní operace a rozpoznávat vztahy mezi čísly. Proto otázky obsahují slovní úlohy, rovnice, šifry, porovnávání či odhalování chyb. Nic, co by se nedalo předem procvičit.

Analytické myšlení

Kromě logického myšlení nevyžaduje tento subtest žádné specifické znalosti ani dovednosti. Logické operace se ale řídí přesnými pravidly, porozumět otázkám je klíčové pro určení pravdivosti či nepravdivosti výroků. Proto doporučujeme si zadání v této sekci projít, abyste měli jistotu, že otázkám rozumíte správně.

Kritické myšlení

Oddíl kritické myšlení ověřuje schopnost kriticky posoudit a vyhodnotit předložené informace. V této části budete mít za úkol posoudit odpovědi nabízené pro konkrétní situaci popsanou v zadání úlohy a vyhodnotit vhodnost uvedených závěrů.

Přijímačky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info