Ověřování podmínky přijetí ke studiu

u absolventů zahraničního vysokoškolského vzdělání

Pokud jste absolvovali zahraniční vysokoškolské vzdělání, níže najdete možnosti, jak své vzdělání můžete prokázat. Vyberte si tu nejvhodnější pro vás a zjistěte si podrobné informace na webu fakulty, na které chcete studovat.

 1. Absolvoval/a jsem vzdělání v jednom ze států s uzavřenou ekvivalenční dohodou
  (Slovensko, Maďarsko, Německo, Polsko, Slovinsko)
 2. Absolvoval/a jsem vzdělání v jiné než výše uvedené zemi, mohu předložit:
  1. přímo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání a výpis absolvovaných předmětů
  2. osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR

 

1. Absolvoval/a jsem vzdělání v jednom ze států s uzavřenou ekvivalenční dohodou (Slovensko, Maďarsko, Německo, Polsko, Slovinsko)

Pokud jste absolvoval/a zahraniční vysokoškolské vzdělání na Slovensku, v Maďarsku, Německu, Polsku nebo Slovinsku a na Vámi získaný doklad o vysokoškolském vzdělání se vztahuje tzv. ekvivalenční dohoda uzavřená s Českou republikou, předložíte přímo tento zahraniční doklad.

 

2a. Předložení zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání a výpisu absolvovaných předmětů

Své zahraniční vysokoškolské vzdělání můžete prokázat přímo předložením zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, výpisu absolvovaných předmětů a případně spolu s dalšími doklady dle požadavků fakulty. Fakulta následně ověří, že se jedná o vysokoškolské vzdělání, na základě kterého můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Toto ověření může být zpoplatněno.

Ověření platí pouze pro účely konkrétního běhu přijímacího řízení na té fakultě, která ověření
provedla, neobdržíte tedy žádný doklad o rovnocennosti vzdělání. Výhodou oproti obecnému
uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR, které provádí veřejné vysoké školy nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo obrany ČR či Ministerstvo vnitra ČR, je zejména kratší doba trvání celého procesu a nižší finanční náročnost..

 

2b. Předložení osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR

Své zahraniční vysokoškolské vzdělání můžete doložit osvědčením o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice, případně spolu s rozhodnutím o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice, pokud je osvědčení přílohou tohoto rozhodnutí (dále jen „uznání zahraničního vzdělání“).

Uznání zahraničního vzdělání provádí:

 • Veřejná vysoká škola, která má akreditovaný obsahově obdobný studijní program k danému zahraničnímu vzdělání. Příslušnou veřejnou vysokou školu je možné vyhledat např. v přehledu akreditovaných studijních programů MŠMT ČR. Seznam veřejných vysokých škol v ČR je rovněž k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 • V případě pochybností určuje příslušnost veřejné vysoké školy k uznání zahraničního vzdělání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo může rozhodnout o uznání samo. Kontakt a bližší informace naleznete zde.
 • Ministerstvo obrany ČR rozhoduje o vysokoškolském vzdělání získaném v zahraničí v oblasti vojenství.
 • Ministerstvo vnitra ČR rozhoduje o vysokoškolském vzdělání získaném v zahraničí v oblasti bezpečnostních služeb.

Žádost může být podána na Masarykovu univerzitu v případě, že se jedná o uznání zahraničního vzdělání v programu, který je obsahově obdobný některému ze studijních programů akreditovaných na Masarykově univerzitě (Katalog programů a Katalog oborů). Bližší informace a kontakty naleznete zde.

Výhodou uznání zahraničního vzdělání, oproti ověření vzdělání fakultou, je možnost využití výsledného dokladu pro více účelů a jeho trvalá platnost. Avšak proces vedoucí k získání nostrifikace trvá delší dobu a je procesně i finančně náročnější.

 

Pro podrobné informace ohledně požadovaných dokladů, termínech doložení apod. zvolte fakultu, na které chcete studovat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info