Kontakty

pro celoživotní vzdělávání

Právnická fakulta

Právnická fakulta
Veveří 70, 611 80 Brno

Kontaktní osoby:

Programy CŽV v rámci akreditovaných studijních programů
Studijní oddělení
Mgr. Jana Lautrbachová
Tel.: (+420) 549 49 5664
Jana.Lautrbachova@law.muni.cz

Kurzy a semináře
Centrum dalšího vzdělávání
Mgr. Lenka Sochorová
Tel.: (+420) 549 49 1219
Lenka.Sochorova@law.muni.cz

Aktuální nabídku programů celoživotního vzdělávání naleznou zájemci na internetových stránkách fakulty nebo v nabídce Obchodního centra.

Lékařská fakulta

Celoživotní vzdělávání
Studijní oddělení
RNDr. Ivana Pánková
Tel.: (+420) 549 49 5342
studijni@med.muni.cz
Lékařská fakulta
Kamenice 5, 625 00 Brno
Pavilon A17/209

Specializační vzdělávání
Oddělení pro specializační vzdělávání lékařů
Mgr. Miroslava Šimková
Tel.: (+420) 549 49 8283
msimkova@med.muni.cz
Lékařská fakulta
Kamenice 5, 625 00 Brno
Pavilon A17/412

Aktuální nabídku programů celoživotního vzdělávání naleznou zájemci na internetových stránkách fakulty nebo v nabídce Obchodního centra.

Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

Kontaktní osoba:
Hana Holubová
Tel.: (+420) 549 49 6398
holubova@sci.muni.cz

Aktuální nabídku programů celoživotního vzdělávání naleznou zájemci na internetových stránkách fakulty nebo v nabídce Obchodního centra.

Filozofická fakulta

Filozofická fakulta
Arna Nováka 1, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:
Kateřina Řičánková
Tel.: (+420) 549 49 4216
czv@phil.muni.cz

Aktuální nabídku programů celoživotního vzdělávání naleznou zájemci na internetových stránkách fakulty nebo v nabídce Obchodního centra.

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta
Poříčí 7, 603 00 Brno

Kontaktní osoba:
Mgr. Simona Kubíčková
Tel.: (+420) 549 49 7286
kubickova@ped.muni.cz

Aktuální nabídku programů celoživotního vzdělávání naleznou zájemci na internetových stránkách fakulty nebo v nabídce Obchodního centra.

Ekonomicko-správní fakulta

Ekonomicko-správní fakulta
Lipová 41a, 602 00 Brno – Pisárky

Kontakt:

Studijní oddělení ESF
Barbara Szláviková
referentka studijního oddělení pro celoživotní vzdělávání
Tel.: (+420) 549 49 7572
barbara@econ.muni.cz

Ing. Petr Valouch, Ph.D.
proděkan pro kombinované studium a CŽV
Tel.: (+420) 549 49 8261
Petr.Valouch@econ.muni.cz

Ekonomicko-správní fakulta nabízí studium jednotlivých předmětů a programy CŽV v rámci akreditovaných studijních programů. Nabídka placených předmětů je strukturována tak, že odpovídá studijním oborům Ekonomicko-správní fakulty. Aktuální nabídku programů celoživotního vzdělávání naleznou zájemci na internetových stránkách fakulty nebo v nabídce Obchodního centra.

Fakulta informatiky

Fakulta informatiky
Botanická 68a, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:
Ing. Eva Matějková
Tel.: (+420) 549 49 4815
czv@fi.muni.cz

Aktuální nabídku programů celoživotního vzdělávání naleznou zájemci na internetových stránkách fakulty nebo v nabídce Obchodního centra.

Fakulta sociálních studií

Fakulta sociálních studií
Joštova 10, 602 00

Kontaktní osoba:
PhDr. Jitka Štěpánková
Tel.: (+420) 549 49 7276
jitka@fss.muni.cz

Aktuální nabídku programů celoživotního vzdělávání naleznou zájemci na internetových stránkách fakulty nebo v nabídce Obchodního centra.

Fakulta sportovních studií

Centrum celoživotního vzdělávání FSpS
Univerzitní kampus Bohunice
Kamenice 5
625 00 Brno
czv@fsps.muni.cz

Kontaktní osoby:
Mgr. Iva Synková - vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
budova A33, kancelář č. 216
Tel.: 549 495 147
E-mail: synkova@fsps.muni.cz

Bc. Lenka Bučková - referentka Centra celoživotního vzdělávání
budova A33, kancelář č. 209
Tel.: 549 494 316
E-mail: buckova@fsps.muni.cz

Renata Svobodová - referentka Centra celoživotního vzdělávání
budova A33, kancelář č. 209
Tel.: 549 493 830
E-mail: rsvobodova@fsps.muni.cz

Aktuální nabídku programů celoživotního vzdělávání naleznou zájemci na internetových stránkách fakulty nebo v nabídce Obchodního centra.

Univerzita třetího věku

Rektorát Masarykovy univerzity
Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Kontaktní osoba:
Bc. Ing. Barbora Hašková
Tel.: (+420) 549 49 4336
haskova@rect.muni.cz

www.u3v.muni.cz

Účastníkem programu Univerzity třetího věku (U3V) může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Aktuální nabídku programů naleznou zájemci na internetových stránkách U3V.