Informace o projektu

Geochemický a tektonický model migrace fluid v paleozoiku moravskoslezské oblasti

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA205/00/0356
Období řešení
1/2000 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci

Cílem studia je sestavení modelu migrace paleofluid a zjištění jejich fyzikálně-chemických vlastností v paleozoikumoravsko-slezské oblasti. Výsledky budou korelovány s ostatními variskými orogeny s ohledem na specifickágeologická prostředí a budou stanoveny obecné genetické trendy. Výzkum přímo navazuje na analogické projekty řešené např. v rhenohercyniku v Belgii (Univerzita Leuven). Jednotliví odborníci v týmu budou odpovědni za určité metody výzkumu. Řešení projektu bude rozděleno do etap: terénní (I, II, III), laboratorní (I, II, III), interpretace (průběžně), korelace (průběžně), publikace a prezentace výsledků (průběžná a závěrečná). Ve zkoumané oblasti budou aplikovány dosud nepoužité metody. Proto získané poznatky budou mít v teoretické rovině zásadní vliv nametalogenetické postavení studovaných mineralizací i upřesnění historie geologických jednotek. V praktické oblasti mohou získané poznatky upřesnit související migraci uhlovodíků a vznik jejich akumulací v geologických jednotkách.

Publikace

Počet publikací: 50


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info