Informace o projektu

Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti fyziologie a imunologie živočichů. (VYFIŽ)

Kód projektu
MUNI/A/0975/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je podpořit stávající vzestupný potenciál doložitelný množstvím kvantitativních, tak kvalitativních ukazatelů vědecké výkonnosti studentů (počet a IF publikací) v rámci specifického výzkumu, vývoje a inovací na Oddělení fyziologie a imunologie živočichů a Oddělení funkční genomiky a proteomiky Ústavu experimentální biologie (ÚEB) PřF MU v Brně v oblasti těchto akreditovaných studijních programů magisterského (Mgr.) studia 1) N 1501 N-BI Biologie, OBOR PřF 1501 T008 BIOB Obecná biologie a 2) doktorandského (Ph.D) studia Fyziologie živočichů a) P 1527 D-BI4 Biologie, typ prezenční, OBOR PřF 1511 V 003 FYZZ b) P 1527 D-BI4 Biologie, typ kombinovaný, OBOR PřF 1511 V 003 FYZZ .
Problematika bude řešena v rámci oblastí: 1) Fyziologie buňky 2) Genomika a proteomika ve výzkumných a diagnostických aplikacích 3) Imunologie obratlovců a bezobratlých 4) Fyziologie smyslového vnímání. Tyto rámcově vymezené oblasti již jsou (či budou) podrobněji vymezeny formou zadání dizertačních (příp. diplomových prací) studentů pod vedením školitelů uvedených v návrhu.
Hlavními odbornými cíli jsou i) poznání fyziologické úlohy vybraných regulátorů cytokinetiky a změn, které nastávají v procesu karcinogeneze ii) aplikace genomických a proteomických přístupů v diagnostice závažných onemocnění iii) objasnění vybraných mechanismů imunity; iv) objasnění podstaty magnetorecepce a vlivů magnetických polí na živé organismy.
Kromě obecného poznání mechanismů působení zkoumaných látek a faktorů budou výsledky výzkumu potenciálně využitelné v oblasti prevence, diagnostiky a nových terapeutických postupů u zánětlivých, nádorových a dalších závažných onemocnění. hledání nových, zejména protinádorových, terapeutických postupů. Projekt specifikuje podmínky pro to, aby mohlo být úspěšně zakončeno studium doktorandů ve výchově a současně byly zabezpečeny podmínky pro přijetí nových doktorandů a zajištěn rozvoj ve všech hlavních výukových směrech vymezených programovými specializacemi.

Publikace

2014

Near-Infrared Fluorescent 9-Phenylethynylpyronin Analogues for Bioimaging

PASTIERIK Tomáš ŠEBEJ Peter MEDALOVÁ Jiřina ŠTACKO Peter KLÁN Petr

2012

Bent Bone Dysplasia-FGFR2 type, a Distinct Skeletal Disorder, Has Deficient Canonical FGF Signaling

MERRILL A.E. — SARUKHANOV A. — KREJČÍ Pavel — IDONI B. — CAMACHO N. — ESTRADA K.D. — LYONS K.M. — DEIXLER H. — ROBINSON H. — CHITAYAT D. — CURRY C.J. — LACHMAN R.S. — WILCOX W.R. — KRAKOW D.

Exome Sequencing Identifies PDE4D mutations in Acrodysostosis

LEE Hane — GRAHAM J.M. — RIMOIN D.L. — LACHMAN R.S. — KREJČÍ Pavel — TOMPSON S.W. — NELSON S.F. — KRAKOW D. — COHN D.H.

Multidrug resistance-associated ABC transporters – too much of one thing, good for nothing

PROCHÁZKOVÁ Jiřina LÁNOVÁ Martina PACHERNÍK Jiří

Receptor tyrosine kinases activate canonical WNT/beta catenin signaling via MAP kinase/LRP6 pathway and direct beta-Catenin phosphorylation

KREJČÍ Pavel — AKLIAN Anie — KAUCKÁ Markéta — ŠEVČÍKOVÁ Eva — PROCHÁZKOVÁ Jiřina — MIKOLKA Pavol — BÁLEK Lukáš POSPÍŠILOVÁ Tereza SPOUSTOVÁ Tereza BRYJA Vítězslav — VESELÁ Iva — KOZUBÍK Alois — WEIS MaryAnn — PAZNEKAS W.A. — WOLF J.H. — GUTKIND J.S. — WILCOX W.A. — WNAG JABS E. — SALAZAR Lisa — MAŠEK Jan Kukla

2011

Commonly used ROS-sensitive fluorescent probes are substrates of ABC transporters

PROCHÁZKOVÁ Jiřina KUBALA Lukáš KOTASOVÁ Hana GUDERNOVÁ Iva ŠRÁMKOVÁ Zuzana PEKAROVÁ Michaela — SARKADI Balazs — PACHERNÍK Jiří

Localization of the STAT3 binding site in the MDR1 enhanceosom

ŠRÁMKOVÁ Zuzana PROCHÁZKOVÁ Jiřina KOTASOVÁ Hana — TMEJOVÁ Kateřina — GUDERNOVÁ Iva PACHERNÍK Jiří

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info