Informace o projektu

Komplexní pojetí realizace úkolů veřejné správy v oblasti vybavenosti sídel sportovními zařízeními

Kód projektu
LS012303
Období řešení
1/2001 - 1/2001
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Magistrát města Brna

V současné době nejsou definována systémová řešení pro spolupráci zainteresovaných orgánů státní správy a samosprávy s občanskými subjekty na výstavbě a provozování sportovích zařízení. Podle průzkumu, který provedla spoluřešitelka projektu v JM kraji, jsou zastoupeny v největší míře tyto typy sportovních zařízení - hřiště pro kopanou, tenisové kurty a tělocvična u většiny škol. Další typy sportovních a tělovýchovných zařízení většinou chybí. Předkládaný projekt se snaží systémově řešit vztahy a vazby mezi orgány státní správy a samosprávy a subjekty zajišťující sportovní aktivity ve volném čase a vzdělávacím procesu obyvatel všech věkových kategorií v oblasti materiálového zabezpečení. Tak mohou dostat možnosti a prostor pro realizaci svých cílů a úkolů i další zájmové skupiny obyvatel snažící se plnohodnotně využít svůj čas v oblasti sportu a tělovýchovy.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info